สมาชิกของครอบครัวนามสกุลนิ่มนุช นั้นมีแนวคิดที่ค่อนข้างจะสอดคล้องกันในเรื่องต่างๆที่พวกเราได้เข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี ประวัติศาสตร์ สุขภาพอนามัย การเกษตร สังคมและเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

        ดังนั้นจึงได้นำสมาชิกของครอบครัวนิ่มนุชมาเป็นสมาชิกของเดชาสิทด้วยเพราะเดชาสิทคือเรื่องราวเกี่ยวกับธรรม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี ประวัติศาสตร์ สุขภาพอนามัย การเกษตร สังคมและเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาชิกของเดชาสิทประกอบด้วยใครบ้าง พบกับข้อมูลบางส่วนของพวกเราได้ที่นี่