บทความนี้อาจเป็นบทความซึ่งไม่น่าจะต้องนำมาเขียนสำหรับผู้อ่านที่เป็นนักทำเว็บไซต์ด้วยจุมลา (Joomla) ที่มีความเชี่ยวชาญแล้ว แต่สำหรับผู้เขียนเองแล้วเป็นผู้ไม่เชี่ยวชาญจุมลา ฉะนั้นการทำโน่นนี่ในเว็บไซต์ที่สร้างด้วยจุมลาบางอันก็เกิดจากความฟลุ๊ค แต่พอมาแก้ไขหรือต้องการสร้างใหม่ให้ได้แบบเดิมกลับทำไม่ได้ ด้วยเหตุนี้แหละผู้เขียนจึงเขียนบทความนี้ เพราะวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งของเว็บไซต์แห่งนี้ก็คือบันทึกแนวคิดและเรื่องที่สนใจของผู้เขียนเองเพื่อวันหนึ่งในอนาคตหากเกิดการหลงลืมผู้เขียนก็จะมาค้นหาบนเว็บไซต์แห่งนี้ได้ อ่านเพิ่มเติมที่นี่