บทความนี้อาจเป็นบทความซึ่งไม่น่าจะต้องนำมาเขียนสำหรับผู้อ่านที่เป็นนักทำเว็บไซต์ด้วยจุมลา (Joomla) ที่มีความเชี่ยวชาญแล้ว แต่สำหรับผู้เขียนเองแล้วเป็นผู้ไม่เชี่ยวชาญจุมลา ฉะนั้นการทำโน่นนี่ในเว็บไซต์ที่สร้างด้วยจุมลาบางอันก็เกิดจากความฟลุ๊ค แต่พอมาแก้ไขหรือต้องการสร้างใหม่ให้ได้แบบเดิมกลับทำไม่ได้ ด้วยเหตุนี้แหละผู้เขียนจึงเขียนบทความนี้ เพราะวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งของเว็บไซต์แห่งนี้ก็คือบันทึกแนวคิดและเรื่องที่สนใจของผู้เขียนเองเพื่อวันหนึ่งในอนาคตหากเกิดการหลงลืมผู้เขียนก็จะมาค้นหาบนเว็บไซต์แห่งนี้ได้ อ่านเพิ่มเติมที่นี่

webexample

        การจ่ายเงินเพื่ออินเทอร์เน็ตรายเดือนนั้น ถ้าดูผิดเผินก็อาจจะดูเหมือนแพง แต่ถ้าเปรียบเทียบกับสาระที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตก็นับว่าคุ้มค่ามาก จึงอยากเชิญชวนให้ผู้ที่พอจะมีเงินพอที่จะติดตั้งอินเทอร์เน็ตโดยไม่กระทบกับความเป็นอยู่มากนักได้ติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพื่อจะได้ ศึกษาเรียนรู้ความเป็นไปของโลกเพื่อจะได้ปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติได้ สนใจอ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่