ทางลอดใต้ถนนเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเพราะจะเกิดปัญหาในขณะที่มีน้ำท่วมขัง และต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการติดตั้งระบบสูบน้ำ และระบบสูบน้ำนั้นก็สูบน้ำได้ในปริมาณที่จำกัด ถ้ามีปริมาณน้ำฝนมากก็จะสูบไม่ทันทำให้น้ำท่วมทางลอดใต้ถนนจนใช้การไม่ได้เหมือนกับไม่ได้สร้าง

        ตอนนี้ได้ข่าวมาว่าการสร้างรถไฟรางคู่ก็จะมีการสร้างทางลอดใต้ทางรถไฟด้วยเช่นกัน ปัญหาก็คงเกิดเหมือนกับทางลอดใต้ถนนรถยนต์  ทางที่ดีรัฐบาลหรือที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรได้มีการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องนี้ อยากให้สร้างสะพานข้ามไปเลยจะคุ้มค่ากว่าเพราะใช้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าหน้าแล้งหน้าหนาวหรือหน้าฝน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่