เสื้อผ้า รองเท้า การเกง รถ ที่เคยใช้มาแล้ว เวลาเอามาขายก็เรียกว่า มือสอง แต่บางทีก็ใช้กันมาหลายมือแล้วก็ยังเรียกว่ามือสองอยู่นั่นเอง  คำว่ามือสองปัจจุบันนี้มันบอกความหมายว่าไม่ใช่ของใหม่ เมื่อมีมือสองมันก็ต้องมีมือหนึ่ง  ผู้เขียนได้เอาคำว่ามือหนึ่งไปใช้กับอาหารที่ตามธรรมชาติที่ไม่ได้มีการปรุง โดยเรียกว่า "อาหารมือหนึ่ง" เช่น ผักผลไม้ที่เรากินกันสดๆ จะได้คุณค่้าทางโภชนาการสูง แต่เด็กๆปัจจุบันไม่ค่อยนิยมกิน กลับไปกินอาหารที่มีการปรุง และเติมสารปรุงแต่ง กินเข้าไปเป็นอันตราย ซึ่งผู้เขียนเรียกว่าเป็นอาหารมือสอง มือสาม หรือมือสี่แล้วแต่ว่านำไปปรุงกี่ครั้ง สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่