ปัจจุบันนี้สังคมไทยทำท่าว่าจะยุ่งยากและไม่รู้จะแก้กันตรงไหน เพราะได้ดูได้ยินได้ฟังแล้วรู้สึกสับสนว่าถูกผิดเลวดีนั้นมันคืออย่างไรกันแน่ ต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่าแนวคิดหรือการกระทำของตนเองถูกต้อง ของอีกฝ่ายหนึ่งนั้นไม่ถูกต้องหรือผิด  เรื่องราวมันก็เลยสรุปไม่ได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดกันแน่ ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอว่าให้ดูกันที่ดีหรือชั่วดีประกอบกับถูกหรือผิดนั้นด้วย  ความดีของผู้เขียนนั้นคือความดีตามหลักของพุทธศาสนา ต้องมาร่วมกันคิดวิเคราะห์แล้วว่าสิ่งที่ว่าถูกต้องนั้นโดยเนื้อแท้แล้วมันดีหรือชั่วกันแน่ อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่นี่