ยาฆ่าหญ้าเมื่อนำมาฉีดหญ้าบนคันนาจะทำให้หญ้าบนคันนาตายเหลือแต่ดินล้วนๆเมื่อดินได้รับความชื้นจากน้ำในนาก็ทรุดตัวและเลื่อนลงไปอยู่ในพื้นนา นาในปัจจุบันเป็นนาที่ไม่มีคันนา ทำให้ขาดความสวยงามและเกิดผลเสียอย่างอื่นตามมาอีก คลิกที่ภาพเพื่ออ่านเพิ่มเติม

nakhaw