jedee

        บริเวณเขาถ้ำรงค์เป็นแหล่งโบราณสถานสำคัญในอดีตแต่มักไม่มีใครสนใจศึกษาค้นคว้า เมื่อเวลานานไปธรรมชาติย่อมกัดกร่อนโบราณสถานและโบราณวัตถุเหล่านั้นไป ทำใก้การศึกษาค้นคว้าหาประวัติความเป็นมาของชุมชนถ้ำรงค์เป็นไปด้วยความลำบาก เจดีย์บริเวณวิหารหลวงพ่อขาวขณะ นี้กำลังทรุดโทรมหากไม่ช่วยกันดูและรักษาอีกไม่นานหลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่ง ทางประวัติศาสตร์ก็จะหายไป ผู้เขียนได้เล่าเกี่ยวกับเจดีย์องค์นี้และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องไว้ สนใจคลิกอ่านได้ที่นี่