workbench  เศษไม้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ดูเหมือนไร้ค่า หากนำมาจัดการให้มีรูปร่าง ลวดลายสะดุดตากลาย  เป็นของมีคุณค่าและมีราคาได้ แต่สิ่งที่จะทำให้เศษไม้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยนั้นกลายเป็น  ชิ้นงาน  ที่มี  คุณค่าได้จำเป็นต้องมีอุปกรณ์พื้นฐาน คือโต๊ะทำงานไม้  สำหรับช่างไม้มือ  สมัครเล่น  หากจะ  ซื้อโต๊ะทำงานไม้มาใช้งานก็อาจดู่ไม่คุ้มค่าและไม่เหมาะสม  แต่หากเรา  สร้างโต๊ะ  ทำงานไม้  ด้วยตนเองจากวัสดุอุปกรณ์ที่พอจะหาได้จะประหยัดงบประมาณกว่า  การซื้อ  โต๊ะงานไม้ที่มีขาย  อยู่ทั่วไป  นอกจากนั้นการทำโต๊ะทำงานไม้ด้วยตนเองนั้น    สามารถ  ติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์เพิ่มเติมลงไป เช่น ติดตั้งเลื่อยวงเดือนเข้าไปโต๊ะทำงาน  ไม้ก็จะ  กลายเป็นโต๊ะเลื่อย  ติดตั้งเครื่องเร้าเตอร์เข้าไปก็จะกลายเป็นโต๊ะเร้าเตอร์ได้อีก การสร้างโต๊ะทำงานไม้ไว้ใช้ด้วยตนเองจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่า และทำให้เกิดการเรียนรู้และสะสมเป็นประสบการณ์ในการทำงานไม้ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป หากสนใจวิธีการสร้างโต๊ะทำงานไม้ด้วยตนเองอ่านรายละเอียดได้ที่นี่  ดูภาพเพิ่มเติม