shell01

บ้านรกมากเพราะตนเองเป็นคนช่างเก็บ ของเล็กๆน้อยๆก็มักเก็บไว้เพราะมันสามารถนำมาใช้เมื่อยามจำเป็นได้ เช่น วันหนึ่งรีโมทโทรทัศน์เสียลองถอดดูปรากฏว่าส่วนที่เป็นจุดสัมผัสสึกก่อนไปจนหมด ได้แงะเอาจุดสัมฟัสในเครื่องโทรศัพท์เก่าที่เก็บไว้ แล้วใช้มีดคัทเตอร์เฉือนออกมาแปะไว้แทนปุ่มรีโมทสี่สึกกร่อนไป รีโมทโทรทัศน์ก็ใช้งานได้เป็นปกติ  ด้วยความที่มองเห็นว่าของต่างๆมันสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จึงเก็บไว้เต็มบ้านจนบ้านรกมาก พยายามเก็บของวันหยุดงานเสาร์อาทิตย์ ปรากฏว่าไม่มีที่จะเก็บ เคยยัดใส่ลังพลาสติกไว้หลายลังก็ยังไม่หมด ใส่ถุงดำหรือลังกระดาษไว้ก็มาก การใส่ลัง ใส่ถุงมันก็วางกองไว้เกะกะไม่เป็นระเบียบซึ่งมันก็ยังดูรกอยู่ดี ผู้เขียนเลยคิดทำชั้นวางของไว้ใช้เอง เพราะหากว่าไปซื้อก็จะได้ชั้นวางที่มีขนาดไม่เป็นไปตามที่ต้องการ แม้ว่าจะไม่เคยทำงานเชื่อมโลหะมาก่อน แต่ก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตบ้าง ถามเพื่อน ถามคนที่เคยเป็นช่างเชื่อมบ้างก็พอกล้อมแกล้มไปได้ ชั้นวางของอันแรกรอยเชื่อมจะเป็นรอยปูดโปนตามประสามือใหม่ แต่ก็มีความแข็งแรงดี ใช้เหล็กกล่องขนาดหนึ่งนิ้วคูณหนึ่งนิ้วกัลวาไนซ์หน้าประมาณสองมิลลิเมตร เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์ ใช้ลวดขนาด 2.6 ม.ม.หลังจากเชื่อมเสร็จก็ใช้ไม้ลังมาวางทับบนแล้วเจาะยึดด้วยสกรู หลังจากนั้นก็ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน ก็ได้เป็นชั้นสำหรับวางแฟ้มดังที่เห็นในรูป ยังมีอีกชั้นหนึ่งซึ่งทำเสร็จแล้วเป็นชั้นสำหรับวางข้าวของเครื่องใช้ในครัว เป็นชั้นเหล็กปูด้วยไม้ลังเช่นเดียวกันแต่มีจำนวนชั้นทั้งหมดสามชั้น ทาสีขาวในส่วนที่เป็นเหล็กส่วนที่เป็นไม้เคลือบด้วยแล็คเกอร์ เมื่อนำมาวางในห้องครัวแล้วนำของไปวางก็ทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยได้มากพอสมควร ยังมีชั้นวางหนังสืออีกอันหนึ่งที่กำลังทำอยู่แต่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยทั้งนี้เนื่องจากไม้สำหรับปูชั้นวางหนังสือดังกล่าวยังไม่ได้ไสเนื่องจากไม่มีโต๊ะสำหรับไส  แต่เดิมการไสไม้ใช้ชั้นที่วางหนังสือนี่แหละเป็นโต๊ะสำหรับไสไม้ แต่เมื่อนำมาวางแฟ้มแล้วก็เลยไม่มีที่สำหรับไสไม้ ตั้งใจจะใช้เหล็กแป๊บมาเชื่อมทำเป็นโต๊ะสำหรับไสไม้ แต่เหล็กแป๊บดังกล่าวก็ซื้อมาเพื่อทำประตูรั้วหน้าบ้าน การจะใช้เหล็กแป๊บดังกล่าวมาทำโต๊ะไสไม้ได้ก็ต่อเมื่อทำประตูเสร็จ ดังนั้นจึงเป็นเหตุการณ์บังคับให้ต้องทำประตูหน้าบ้านก่อน ขณะนี้ได้ทำโครงประตูไว้แล้วยังเหลือแต่เอาลวดหยิกไปเชื่อมและถักเข้าไปก็จะเป็นแผงประตูเหล็ก หลังจากทำประตูแล้วหากมีเหล็กแป๊บเหลือก็จะนำมาทำโต๊ะสำหรับไสไม้ได้ จากการทำชั้นวางของและประตูรู้ทำให้ได้เรียนรู้การเชื่อมโลหะ รู้สึกว่ายิ่งเชื่อมมากก็จะทำให้เรียนรู้การเชื่อมได้ดีขึ้นเป็นลำดับ รู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถทำของใช้เองได้ เพราะมันเป็นการพึ่งตนเอง