กระแสการอนุรักษ์ของเก่าของโบราณมีมากขึ้น แต่ก็อนุรักษ์กันในลักษณะของการสะสมให้เห็นเป็นรูปร่างลักษณะของเก่าของโบราณ ส่วนการใช้งานและประโยชน์ใช้สอยที่เคยมีมาแต่เดิมนั้นไม่ได้นำมาใช้ในการอนุรักษ์  ซึ่งผู้เขียนมองว่าการอนุรักษ์แบบนั้นเป็นการอนุรักษ์ที่ได้เฉพาะเพียงรูปร่างลักษณะซึ่งไม่ได้ประโยชน์และคุณค่าเท่ากับการอนุรักษ์โดยการใช้งาน  ผู้เขียนได้อนุรักษ์สีตู้หรือสีครอบครัวโดยได้นำมาซ่อมแซมเพื่อให้ใช้สีข้าวได้จริง สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่