20140201 160009บทความนี้จะว่าไปก็คล้ายกับการรายงานความคืบหน้าของการซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องสีข้าวแบบตู้หรือผู้เขียนเรียกให้สั้นเข้าว่้า "สีตู้" ซึ่งในการรายงานหรือการเขียนบทความครั้งต่อไปผู้เขียนก็ขอใช้คำว่าสีตู้ก็แล้วกัน ขณะนี้การซ่อมแซมปรับปรุงสีตู้ได้คืบหน้าไปมากแล้ว คือส่วนที่เป็นตัวสีนั้นเสร็จเรียบร้อยไปประมาณ ๙๐ เปอร์เซ็นแล้ว  ยังเหลือแต่ส่วนที่เป็นกระทะเทข้าวเปลือกกับส่วนที่เป็นทางออกของข้าวสาร ปลายข้าว และข้าวซึ่งได้ร่อนเอาสิ่งเจือปนออกแล้ว นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงผู้ให้คำแนะนำและสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่