การซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องสีข้าวแบบตู้ เป็นสิ่งที่ไม่ยากจนเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ง่ายนัก ผู้เขียนซื้อเครื่องสีข้าวแบบตู้ไม้เก่ามากมาเครื่องหนึ่งและกำลังซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้จริง ด้วยเวลาที่มีน้อยมากเพราะต้องทำงานราชการทำให้ใช้เวลาซ่อมแซมมาร่วมสองเดือนแล้ว แต่ก็มีความก้าวหน้าไปมากแล้ว  การซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องสีข้าวแบบตู้ครั้งนี้ทำให้ได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการสีข้าวและได้เข้าใจภูมิปัญญาของช่างไทยที่ได้คิดทำเครื่องสีข้าวแบบนี้ขึ้นมาใช้ ผู้เขียนได้บันทึกเรื่องราวการซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องสีีข้าวแบบตู้ไว้เพื่อว่าในวันข้างหน้าหากมีปัญหาต้องแก้ไขจะได้เข้ามาศึกษาถึงวิธีการที่ได้เคยทำไว้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ดูภาพการซ่อมแซมสีตู้เพิ่มเติม