100 3907แผนงานสีข้าวด้วยพลังงานแสงแดดเป็นแผนงานที่คิดจะนำเครื่องสีข้าวครอบครัวหรือสีตู้ ซึ่งเป็นเครื่องสีข้าวสมัยเก่าทำด้วยไม้  ลักษณะโครงสร้างไม่สลับซับซ้อนสามารถซ่อมแซมได้เองโดยใช้เครื่องมือช่างไม้ทั่วไป  เครื่องสีข้าวครอบครัวหรือสีตู้แต่เดิมนั้นใช้เครื่องยนต์ดีเซลในการขับเคลื่อน ต่อมามีผู้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อน โดยจะมีสายพานต่อพ่วงไปหมุนมู่เลหลักบริเวณหินขัดข้าว และจากจุดนี้ก็ไปหมุนจุดอื่นๆอีกต่อหนึ่ง เช่น ตะแกรงร่อนสิ่งเจือปนในข้าวเปลือก พัดลมเป่าแกลบ เป็นต้น  ผู้เขียนมีแนวคิดจะใช้แผงโลาร์เซลล์กับมอเตอร์รถจักรยานไฟฟ้ามาหมุนเครื่องสีข้าวโดยวางแผนจะวางมอเตอร์แยกจุด เช่น หมุนหินขัดข้าวอาจจะใช้สองตัวเพราะบริเวณนี้ต้องการแรงมาก ส่วนที่เขย่าตะแกรงร่อนสิ่งเจือปนและพัดลมเป่าแกลบก็ใช้ที่ละตัว สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่