ผู้เขียนได้เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วมแบบยั่งยืน แต่ด้วยค่านิยมของคนในปัจจุบันและสภาพปัญหาของสังคมที่ซ้อนทับกันทำให้การแก้ปัญหาน้ำท่วมแบบยั่งยืนเป็นไปได้ยากมาก แต่อย่างไรก็ตามหากไม่มีการคิดแก้ปัญหาแบบยั่งยืนเลยด้วยเพราะเหตุว่าทำยากนั้นก็เหมือนกับการบอกว่าจะไม่ทำนั่นเอง  แม้ว่าการแก้ปัญหาจะยากมากแต่ถ้าไม่ริเริ่มเลยก็จะไม่มีโอกาสสำเร็จ แต่ถ้ามีการริเริ่มแม้ว่าจะไม่สำเร็จแต่ก็มีผลมีอานิสงส์ที่ดีเกิดขึ้นบ้างไม่มากก็น้อย สนใจแนวทางดังกล่าวคลิกที่นี่