20140201 160009บทความนี้จะว่าไปก็คล้ายกับการรายงานความคืบหน้าของการซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องสีข้าวแบบตู้หรือผู้เขียนเรียกให้สั้นเข้าว่้า "สีตู้" ซึ่งในการรายงานหรือการเขียนบทความครั้งต่อไปผู้เขียนก็ขอใช้คำว่าสีตู้ก็แล้วกัน ขณะนี้การซ่อมแซมปรับปรุงสีตู้ได้คืบหน้าไปมากแล้ว คือส่วนที่เป็นตัวสีนั้นเสร็จเรียบร้อยไปประมาณ ๙๐ เปอร์เซ็นแล้ว  ยังเหลือแต่ส่วนที่เป็นกระทะเทข้าวเปลือกกับส่วนที่เป็นทางออกของข้าวสาร ปลายข้าว และข้าวซึ่งได้ร่อนเอาสิ่งเจือปนออกแล้ว นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงผู้ให้คำแนะนำและสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

การซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องสีข้าวแบบตู้ เป็นสิ่งที่ไม่ยากจนเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ง่ายนัก ผู้เขียนซื้อเครื่องสีข้าวแบบตู้ไม้เก่ามากมาเครื่องหนึ่งและกำลังซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้จริง ด้วยเวลาที่มีน้อยมากเพราะต้องทำงานราชการทำให้ใช้เวลาซ่อมแซมมาร่วมสองเดือนแล้ว แต่ก็มีความก้าวหน้าไปมากแล้ว  การซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องสีข้าวแบบตู้ครั้งนี้ทำให้ได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการสีข้าวและได้เข้าใจภูมิปัญญาของช่างไทยที่ได้คิดทำเครื่องสีข้าวแบบนี้ขึ้นมาใช้ ผู้เขียนได้บันทึกเรื่องราวการซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องสีีข้าวแบบตู้ไว้เพื่อว่าในวันข้างหน้าหากมีปัญหาต้องแก้ไขจะได้เข้ามาศึกษาถึงวิธีการที่ได้เคยทำไว้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ดูภาพการซ่อมแซมสีตู้เพิ่มเติม

100 3907แผนงานสีข้าวด้วยพลังงานแสงแดดเป็นแผนงานที่คิดจะนำเครื่องสีข้าวครอบครัวหรือสีตู้ ซึ่งเป็นเครื่องสีข้าวสมัยเก่าทำด้วยไม้  ลักษณะโครงสร้างไม่สลับซับซ้อนสามารถซ่อมแซมได้เองโดยใช้เครื่องมือช่างไม้ทั่วไป  เครื่องสีข้าวครอบครัวหรือสีตู้แต่เดิมนั้นใช้เครื่องยนต์ดีเซลในการขับเคลื่อน ต่อมามีผู้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อน โดยจะมีสายพานต่อพ่วงไปหมุนมู่เลหลักบริเวณหินขัดข้าว และจากจุดนี้ก็ไปหมุนจุดอื่นๆอีกต่อหนึ่ง เช่น ตะแกรงร่อนสิ่งเจือปนในข้าวเปลือก พัดลมเป่าแกลบ เป็นต้น  ผู้เขียนมีแนวคิดจะใช้แผงโลาร์เซลล์กับมอเตอร์รถจักรยานไฟฟ้ามาหมุนเครื่องสีข้าวโดยวางแผนจะวางมอเตอร์แยกจุด เช่น หมุนหินขัดข้าวอาจจะใช้สองตัวเพราะบริเวณนี้ต้องการแรงมาก ส่วนที่เขย่าตะแกรงร่อนสิ่งเจือปนและพัดลมเป่าแกลบก็ใช้ที่ละตัว สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่