กระแสการอนุรักษ์ของเก่าของโบราณมีมากขึ้น แต่ก็อนุรักษ์กันในลักษณะของการสะสมให้เห็นเป็นรูปร่างลักษณะของเก่าของโบราณ ส่วนการใช้งานและประโยชน์ใช้สอยที่เคยมีมาแต่เดิมนั้นไม่ได้นำมาใช้ในการอนุรักษ์  ซึ่งผู้เขียนมองว่าการอนุรักษ์แบบนั้นเป็นการอนุรักษ์ที่ได้เฉพาะเพียงรูปร่างลักษณะซึ่งไม่ได้ประโยชน์และคุณค่าเท่ากับการอนุรักษ์โดยการใช้งาน  ผู้เขียนได้อนุรักษ์สีตู้หรือสีครอบครัวโดยได้นำมาซ่อมแซมเพื่อให้ใช้สีข้าวได้จริง สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่

kronglangkaเป็นครั้งแรกที่ผู้เขียนได้สร้างโรงเรือนด้วยตนเองเพื่อใช้สำหรับวางสีตู้(เครื่องสีข้าวทำด้วยไม้มีลักษณะคล้ายตู้ ดูภาพสีตู้ได้ที่นี่) ทำใ้ห้ได้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างโรงเรือนด้วยไม้อย่างถ่องแท้  แม้ว่าการก่อสร้างอาจจะแตกต่างจากแบบของการก่อสร้างโรงเรือนทั่วๆไปอยู่บ้าง แต่ผู้เขียนมีเหตุผลในการก่อสร้างที่ผิดไปจากแบบทั่วไป สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

tangsoa

เมื่อซ่อมแซมสีตู้ใกล้จะสำเร็จแล้ว แต่มีผู้หวังดีบอกว่าถ้าตั้งสีตู้ไว้ใกล้บ้านเวลาสีข้าวอาจมีฝุ่นละอองปลิวเข้าบ้าน ทำให้บ้านสกปรกและอาจไม่ดีต่อคนในบ้านด้วย ทำให้ต้องสร้างโรงเรือนใหม่  การสร้างโรงเรือนสำหรับตั้งสีตู้ครั้งนี้ผู้เขียนลงมือทำเองทุกขึ้นตอน สาเหตุที่ต้องลงมือก็คือช่างที่เคยจ้างประจำมีงานเยอะ และไม่ค่อยมั่นใจช่างอื่น  หากจะรอช่างประจำมาทำก็ต้องรอเวลาไปอีกหลายเดือน  จึงตัดสินใจทำเอง แม้ว่าจะไม่ใช่ช่างมืออาชีพแต่ก็สามารถศึกษาเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตได้ นอกจากนั้นยังใช้ความรู้จากการสังเกตเวลาที่ช่างมาซ่อมบ้าน งานแรกที่ผู้เขียนเห็นว่าเป็นงานหนักที่สุดก็คืองานยกเสาลงหลุม เสาหน้าห้ายาวแปดศอกน้ำหนักไม่ใช่น้อยแต่ผู้เขียนยกเพียงคนเดียว อยากรู้ว่าทำได้อย่างไร ติดตามได้ที่นี่