ผู้เขียนได้เขียนกลอนแปดเพื่อรณรงค์ให้ผู้คนหันมาประพฤติปฏิบัติธรรมทางเฟชบุ๊คมาตั้งแต่ประมาณปี ๒๕๕๕ มีผู้เข้าชมหลายท่านได้แนะนำให้รวมเป็นเล่ม แต่ผู้เขียนก็ยังไม่มีความพร้อมที่จะทำเป็นเล่มในขณะนี้ แต่ก็ได้รวบรวมผลงานคำกลอนที่แต่งและโพสทางเฟชบุ๊คทั้งหมดไว้ และนำมาเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์นี้ด้วย หากผู้ใดประสงค์จะนำไปใช้ในการเผยแผ่ธรรมก็สามารถนำไปใช้ได้ แต่ผู้เขียนไม่อนุญาตให้นำไปใช้เพื่อการค้าหรือแสวงหากำไร

คำกลอนเผยแผ่ธรรม ๑
คำกลอนเผยแผ่ธรรม ๒
่คำกลอนเผยแผ่ธรรม ๓