ความวุ่นวายสับสนของสังคมปัจจุบันมีผลมาจากการดำเนินชีวิตที่ไม่มีความสมดุลระหว่างการมุ่งหาทรัพย์สินเงินทองกับคุณธรรม ปัจจุบันนี้คนเรามักให้ความสำคัญกับทรัพย์สินเงินทองเป็นอย่างมาก โดยไม่รู้ว่าความจริงแล้วสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นมนุษย์นั้นคือคุณธรรม 

         ดังนั้นการแก้ปัญหาของสังคมโดยการใช้ศาสตร์หรือทฤษฎีต่างๆมาแก้โดยไม่นำธรรมเข้ามาใช้เป็นพื้นฐานก่อนนั้นจะไม่ได้ผลเลย  การนำธรรมเข้ามาเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของคนไม่ใช่เพียงแต่การส่งเสริมให้เขียนอ่านหรือท่องตำราเกี่ยวกับธรรมแต่เพียงอย่างเดียว  สิ่งที่สำคัญก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรม  ซึ่งหลายคนก็มีความอยากจะปฏิบัติอยู่บ้างแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี หากใครที่กำลังอยากจะปฏิบัติแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี สามารถค้นหาแนวทางการปฏิบัติได้บ้างจากที่นี่