ความวุ่นวายสับสนของสังคมปัจจุบันมีผลมาจากการดำเนินชีวิตที่ไม่มีความสมดุลระหว่างการมุ่งหาทรัพย์สินเงินทองกับคุณธรรม ปัจจุบันนี้คนเรามักให้ความสำคัญกับทรัพย์สินเงินทองเป็นอย่างมาก โดยไม่รู้ว่าความจริงแล้วสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นมนุษย์นั้นคือคุณธรรม